Archive for BHP

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez operatorów wózków widłowych?

Jakie problemy napotykają operatorzy wózków widłowych?

Praca na wózku widłowym to zadanie, które wymaga odpowiedniego przeszkolenia, ostrożności i odpowiedzialności. Operatorzy wózków widłowych odgrywają fundamentalną rolę w magazynach, na placach budowy i w różnych innych miejscach pracy, gdzie te potężne maszyny są obligatoryjne do przemieszczania ciężkich ładunków. Niestety, pomimo surowych przepisów i przeszkoleń, nadal popełniane są częste błędy, które mogą prowadzić do wypadków, uszkodzeń mienia i pogorszenia efektywności pracy.

» Czytaj dalej

Gaśnice – rodzaje urządzeń, sposób działania, przegląd techniczny urządzenia

Przepisy BHP to reguły, które panują w każdym zakładzie pracy. Są one ustalane dla dobra i bezpieczeństwa pracowników oraz osób znajdujących się na terenie zakładu. W ten sposób powstała lista zachowań, jak również akcesoriów, które powinny znaleźć się w łatwo dostępnym miejscu, jak również możliwe do wykorzystania niemalże przez każdego. Jednym z tego rodzaju przedmiotów jest gaśnica. Do czego ona służy? Jak z niej korzystać? Gdzie powinna się znajdować? Jak często należy robić przegląd gaśnic?

» Czytaj dalej