Czym jest kompensacja mocy biernej i dlaczego warto o nią zadbać?

Kompensacja mocy biernej Olkusz

Rosnące koszty energii elektrycznej skłaniają wiele osób i firm do poszukiwania metod zmniejszenia rachunków za prąd. Jednym z prostych sposobów na to jest kompensacja mocy biernej. Co ważne, umożliwia ona – niejako przy okazji – uzyskanie dodatkowego efektu: zwiększenia trwałości posiadanej przez nas sieci energetycznej.

Instalacje elektryczne Olkusz

Czym jest moc bierna?

W każdym obwodzie elektrycznym występuje kilka rodzajów mocy. Najczęściej wyróżnia się trzy spośród nich: moc czynną, moc bierną oraz moc pozorną. Najbardziej znana jest oczywiście moc czynna – to ona w praktyce podlega zamianie na pracę lub ciepło. Moc bierna nie jest zużywana, lecz pulsuje pomiędzy źródłem zasilania a odbiornikiem. Jest ona potrzebna do zapewnienia prawidłowego działania całego systemu, a efektem jej istnienia są niewielkie straty ciepła. Moc pozorna jest natomiast po prostu sumą mocy biernej i czynnej.

Na czym polega kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej obejmuje szereg działań, niezbędnych do optymalizacji jej poziomu. Najczęściej w ich skład wchodzi umieszczenie w odpowiednich miejscach instalacji dławików indukcyjnych oraz baterii kondensatorów. Oczywiście specjalistyczne firmy, takie jak https://www.treelektryk.pl/kompensacja-mocy-biernej.html w ramach prac w tym zakresie wykonują również szereg pomiarów, których celem jest oszacowanie zakresu niezbędnych działań oraz pomoc w usprawnieniu funkcjonowania danej sieci elektroenergetycznej.

Kompensacja mocy biernej Olkusz

Czy kompensacja mocy biernej jest potrzebna?

Wysokie wartości przepływu mocy biernej mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie sieci elektrycznej, powodując – między innymi – zmniejszenie jej przepustowości. Efektem takiego stanu rzeczy bywają również straty energii. W celu zniwelowania tych niekorzystnych dla całego systemu zasilania zjawisk wydano zarządzenie, nakładające na klientów zakładów energetycznych obowiązek przeprowadzenia kompensacji mocy biernej. Oczywiście podjęcie działań w tym kierunku powoduje również zwykle obniżenie rachunków za prąd.

Kiedy warto zainteresować się kompensacją mocy biernej?

Każdy dostawca energii elektrycznej określa w umowie z odbiorcami maksymalne zużycie mocy biernej – jak bowiem wspomniano, jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania całej sieci. Problemem może być jednak przekroczenie określonych wielkości jej poboru, bowiem sytuacja taka prowadzi do nałożenia na nas dodatkowych opłat. Jeżeli ich wielkość stanie się znacząca – warto zainteresować się kompensacją mocy biernej. Niezależnie bowiem od wskazanego wcześniej obowiązku przeprowadzenia działań w tym zakresie, wynikających z rozporządzenia, ograniczy to ponoszone przez nas koszty. Oszczędności z tego tytułu mogą być naprawdę znaczące i wynieść – w przypadku przedsiębiorstw – nawet kilkanaście tysięcy złotych w skali roku.

1 komentarz

  1. Paulina pisze:

    Nie miałam pojęcia, na czym polega ani czym jest kompensacja mocy biernej… To temat przydatny, zwłaszcza w obecnych czasach szalejących cen. Dobrze zajrzeć czasami na waszego bloga i dowiedzieć się czegoś nowego!

Dodaj komentarz