Czym zajmuje się prywatny detektyw?

Zawód prywatnego detektywa jest stosunkowo młody. Ustawa regulująca zakres działalności detektywistycznej zaczęła obowiązywać dopiero w 2001 roku. Mimo to staje się coraz popularniejszy a wiedza o specyfice tego zawodu stale rośnie. Prywatni detektywi nie kojarzę się już nam jedynie z tropieniem zdrad małżeńskich a z ich usług korzystają osoby szukające pomocy w sprawach rodzinnych, kryminalnych oraz szeroko pojętym wywiadzie gospodarczym. Czym dokładnie zajmuje się prywatny detektyw dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Sprawy rozwodowe

Najczęstszym powodem współpracy z detektywem jest oczywiście pomoc z sprawdzeniu wierności współmałżonka. Jeżeli sam jesteś w podobnej potrzebie Prywatny Detektyw Magdalena Pławińska, mająca swoją siedzibę przy al. Marcinkowskiego 2a w Poznaniu i dostępna pod numerem tel. 795 921 021, będzie chętna, aby rozwiązać każdą Twoją wątpliwość. Zleceniodawca zgłaszający się do agencji detektywistycznych może prosić również o zebranie dowodów potrzebnych w toku rozwodu. Zdarzają się również przypadki, gdy małżonek nie stawia się na rozprawach a detektyw ma za zadanie ustalić miejsce jego przebywania.

Sprawy rodzinne

Drugi, niezwykle popularny rodzaj to sprawy rodzinne, z którymi mierzą się detektywi dotyczą uchylania się od płacenia alimentów na dzieci. W takich przypadkach detektyw ma za zadanie nie tylko ustalenie miejsca przebywania takiej osoby ale i źródeł jej dochodów. Nierzadko sprawy z kręgu rodzinnego dotyczą również poszukiwań osób zaginionych lub ukrywających się. Wiele osób zwraca się do detektywów również w celu ustalenia rodziców biologicznych lub rodzeństwa utraconego w wyniku procesu adopcyjnego. Co ciekawe, z usług detektywistycznych można również skorzystać w przypadku sprawdzenia niani, która ma zając się opieką nad naszym dzieckiem oraz wtedy, gdy chcemy dyskretnie prześledzić co po wyjściu z domu robi nasze nastoletnie dziecko.

Prywatny detektyw Magdalena Pławińska Poznań

Sprawy gospodarcze

Coraz większy odsetek spraw detektywistycznych dotyczy również szeroko pojętej gospodarki. Wielu przedsiębiorców zgłasza się do prywatnych detektywów w celu sprawdzenia kontrahenta lub pracownika. Tego typu sprawy dotyczą zazwyczaj:

  • sprawdzenia wiarygodności osoby,
  • ustalenia lojalności pracownika względem polityki firmy i spraw związanych z nadużywaniem zwolnień lekarskich,
  • zebrania informacji o wykorzystywaniu znaków towarowych bez wiedzy ich właściciela,
  • wykrywania nadużyć finansowych,
  • ustalenia majątku dłużnika w przypadku zadłużenia,
  • przeprowadzenia wywiadu wśród firm konkurencyjnych.

Do innych ciekawych aspektów działalności detektywistycznej w zakresie spraw natury gospodarczej jest przeciwdziałanie inwigilacji. Polega ono głównie na kontrolowaniu samochodów i urządzeń służbowych w celu wykrycia podsłuchu i systemów namierzających.

Sprawy kryminalne

Jest to najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny rodzaj zleceń, których podejmują się raczej doświadczeni detektywi. Godne polecenia w tym wypadku jest to biuro detektywistyczne w Poznaniu, które za sobą ma wiele rozwiązanych spraw o charakterze kryminalnym. W toku ich postępowania nie rzadko dochodzi do starć z użyciem siły lub nawet broni, kiedy to istnieje realne zagrożenie zdrowia lub życia detektywa. W skład tego typu działalności detektywistycznej wchodzi:

  • zbieranie informacji i dowodów niezbędnych do oczyszczenia klienta z przedstawionych mu zarzutów sądowych,
  • pomoc osobom, które stały się ofiarami szantażu, gróźb czy tez uprowadzenia,
  • obiektywna ocena dowodów w sprawach karnych przedstawionych przed organ ścigania.

Comments are closed.