Fachowa i profesjonalna transkrypcja jako dowód w sprawie rozwodowej

Transkrypcja tekstów i nagrań

Sprawy rozwodowe często są bardzo trudne do rozwiązania, co powoduje, że trwają bardzo długo, a strony muszą przechodzić przez wiele trudnych przepraw. Wynika to główne z tego, że strony biorące udział w sprawie rozwodowej, często przerzucają się wzajemnie i obwiniają. Robią to dlatego, że chcą udowodnić przed sadem, że to ta druga strona ponosi winę. W celu udowodnienia swojej racji, strony przedstawiają przeróżne dowody, które mają świadczyć na niekorzyść przeciwnej strony. W tym artykule podpowiemy jak przygotować profesjonalnie transkrypcję, aby można było ją wykorzystać w sprawie rozwodowej.

Transkrypcje - przepisywanie tekstów i nagrań

Co może być dowodem podczas sprawy rozwodowej?

W trakcie postępowania procesu rozwodowego obie strony mogą przedstawiać dowody, które mają świadczyć na niekorzyść przeciwnej strony. Takim dowodem w sprawie może być oczywiście transkrypcja która zawiera treść nagrań audio świadczących na niekorzyść drugiego z uczestników postępowania. W takiej transkrypcji może zostać zawarte wszystko, co świadczy o winie drugiej strony. Często transkrypcje przedstawiane przed sądem, przedstawiają dowody na to, że w trakcie małżeństwa dochodziło do awantur domowych, wyzysk, rękoczynów i krzyków. Transkrypcja może również zawierać dowody o zdradzie. Praktyczne każde nagranie zdarzenie, które świadczy o tym, że jeden z małżonków dopuszczał się nadużyć, może zostać użyte przed sądem w trakcie sprawy rozwodowej.

Sądowa transkrypcja nagrań

Profesjonalna transkrypcja

Wiele osób zastanawia się, jak można taką transkrypcję pozyskać, jeżeli samemu nie umie lub nie mogą jaj wykonać. Wtedy z pomocą przychodzą profesjonalne firmy, które zajmują się przekładaniem audio na tekst. Zlecenie wykonania transkrypcji wiąże się z tym, że zostanie ona wykonana bardzo szybko i profesjonalnie. Nad przekładaniem audio na tekst pracują profesjonaliści, którzy potrafią robić to bardzo dobrze. Jeżeli zgłosimy potrzebę wykonania takiej transkrypcji do profesjonalnej firmy, to efekty pracy możemy otrzymać już nawet po kluku godzinach od zlecenia zadania.

Doświadczeni ludzie zajmujący się transkrypcjami, potrafią przełożyć na tekst nawet słabej jakości nagrania. Zazwyczaj takie firmy zajmują się także, szerszym realizowaniem transkrypcji np.przekładają wykłady do gazet lub internetu. Tak przygotowana transkrypcja będzie przed sądem jasna i czytelna, co może stanowić ważny dowód w sprawie na naszą korzyść.

Transkrypcja jako dowód w postępowaniu sądowym

Nawet profesjonalna transkrypcja może zostać odrzucona w trakcie postępowania sądowego. Nie ma bowiem jednoznacznego prawa, Które by mówiło o tym, jakie dowody tego typu są akceptowane, a jakie nie. Tak naprawdę wszystko leży w rękach sędziego i to on musi uznać, czy wnoszona transkrypcja nagrań wniesie coś do sprawy. Transkrypcja może jednak ułatwić sądowi rozpatrzenie dowodu. Gdybyśmy zamieścili jedynie nagranie audio, to sąd mógłby mieć problem ze znalezieniem konkretnych dowodów, które świadczą na naszą korzyść.

Comments are closed.