Jak działa farma fotowoltaiczna?

panele słoneczne AppEnergy

Odnawialne źródła energii są coraz chętniej stosowane zarówno przez przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowe. Oczywistą korzyścią wynikającą z wyboru odnawialnych źródeł energii są znacznie niższe rachunki za energię elektryczną. Dodatkową zaletą jest również to, że ich wykorzystywanie nie degraduje środowiska naturalnego, a więc jest to metoda ekologiczna. Jednym z najpopularniejszych sposobów na ekologiczne i opłacane pozyskiwanie energii jest montowanie paneli fotowoltaicznych.

fotowoltaika lubelskie AppEnergy

Co to jest farma fotowoltaiczna i na czym polega jej działanie?

Obecnie w wielu dobrze nasłonecznionych miejscach powstają wydzielone obszary, na których montowane są kompleksy paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami inwerterów solarnych. Taki system współpracujących ze sobą paneli  nazywany jest farmą fotowoltaiczną. Biorąc pod uwagę np. farmy fotowoltaiczne w Lublinie, w ciągu słonecznego dnia wytwarzają one ilości energii zdolne zaopatrzyć w prąd gminę lub dużą fabrykę. Nadmiar wytwarzanej energii może zostać zmagazynowany i wykorzystany nocą, albo odsprzedany. Na rynku jest dostępnych kilka modeli akumulatorów,  pełniących rolę magazynów energii elektrycznej. Zastosowanie ich pozwala wykorzystać w pełni nawet 90 procent pozyskanej energii.

Działanie farmy fotowoltaicznej opiera się na pochłanianiu przez panele promieni słonecznych, które z punktu widzenia fizyki, są falami elektromagnetycznymi. Fale te niosą ze sobą energię. Farma składa się z paneli fotowoltaicznych połączonych ze sobą równolegle i szeregowo. W każdym module znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, w których zachodzi zjawisko fotoelektryczne. Fotony świata słonecznego wywołują w ogniwach ruch elektronów. Ten ruch, to właśnie prąd. Prąd zostaje wyłapywany przez system przekaźników energii i odprowadzany do transformatorów.

Moc elektrowni słonecznej zależy od kilku czynników, takich jak powierzchnia paneli słonecznych, siła nasłonecznienia, czystość paneli i ich jakość. Moc farmy fotowoltaicznej stanowi sumę mocy wszystkich połączonych ze sobą paneli.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Pod budowę farmy fotowoltaicznej o minimalnej mocy, trzeba przeznaczyć działkę o powierzchni minimum 2 ha. Działka ta musi uzyskać wszelkie pozwolenia wymagane przez prawo. Niewielkie farmy, o maksymalnej mocy równej 50 k, nie wymagają pozwolenia budowy. Kwestia usytuowania działki względem budynków mieszkalnych jest niedoprecyzowana w przepisach, jednak powinno się zwrócić uwagę na to, by okoliczne zabudowania nie przysłaniały farmy. Pod farmę powinno się wybierać grunty słabej klasy np. IV lub V.

Jaki jest koszt wybudowania farmy fotowoltaicznej i czas zwrotu nakładów poniesionych na inwestycję?

Koszt wybudowania farmy słonecznej z roku na rok jest mniejszy, a nowych farm przybywa w coraz szybszym tempie. Dzieje się tak dlatego, że polityka Unii Europejskiej sprzyja inwestycjom w odnawialne źródła energii. Obecnie średni koszt budowy wynosi około 3 mln zł za 1 MW. Po dopełnieniu formalności, można uzyskać dofinansowanie nawet 85 procent wartości inwestycji. Wsparcie z programów UE przeznaczone jest zarówno dla prywatnych inwestorów jak i gmin czy firm. 

W zależności od wydajności zastosowanych paneli fotowoltaicznych koszt budowy farmy może się zwrócić już po kilku, lub kilkunastu latach. Budowa farmy fotowoltaicznej pozwala w znacznym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych dostawców prądu oraz podwyżek cen ze energię elektryczną. Z czasem nie tylko zwraca się koszt inwestycji, ale również pojawiają się zyski.

1 komentarz

  1. Krystian pisze:

    Obserwuję od dłuższego czasu zmiany na rynku i zgadzam się z tym, że koszty związane z zainwestowaniem w budowę farmy fotowoltaicznej z roku na rok maleją. Warto się zainteresować różnymi możliwościami dofinansowania projektu, chociażby przez Unię Europejską, tak jak jest wspomniane w tekście.

Dodaj komentarz