Kiedy stosować arteterapię w wychowaniu dziecka?

Sztuka towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wpływa nie tylko na odbiorców, ale i na twórców. Działalność artystyczna pozwala nie tylko dać upust swoim emocjom i lepiej wyrazić siebie światu. Może mieć również korzystny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny. Nie bez powodu zajęcia artystyczne wykorzystywane są w różnych terapiach, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Leczenie poprzez sztukę

O dobroczynnym wpływie, jak sztuka może mieć na samopoczucie, pisano już w XIX wieku. Udział w zajęciach artystycznych, poza pobudzeniem kreatywności, może mieć szereg pozytywnych skutków. Obcowanie ze sztuką pozwala złagodzić stres, a także wyrazić trudne emocje poprzez komunikację pozawerbalną. Może też pomóc w rozwijaniu zdolności interpersonalnych i lepszym zrozumieniu siebie. Uczy cierpliwości, ale jednocześnie może być postrzegana jako forma zabawy. Daje to szansę na ukazanie myśli bądź odczuć, które często ciężko wyrazić słowami. Symboliczne przelanie na papier tłumionych emocji przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa może pomóc wyzbyć się napięcia, strachu czy złości, przez co pozwala poczuć się lepiej. Na tym właśnie skupia się arteterapia, czyli terapia oparta na wykorzystywaniu sztuki, w tym technik plastycznych takich jak rysowanie, malowanie czy wyklejanie. Temat ten szczegółowo poruszany jest w tekście Co to jest arteterapia?, gdzie autorka wymienia jej korzyści oraz funkcje.

Warsztaty arteterapii

Arteterapia dla dzieci

Arteterapię dedykuje się zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym, nadpobudliwym, oraz tym mającym problemy z bezpośrednim wyrażaniem emocji. Jej stosowanie poleca się też w przypadku dzieci posiadających zaburzenia nerwicowe, mających trudności w szkole czy z obniżoną sprawnością manualną. Arteterapia używana jest także jako wsparcie u dzieci z chorobami onkologicznymi. Jednak terapia poprzez sztukę może sprawdzić się też u dzieci zdrowych. Stanowi wtedy formę zabawy, poprzez którą można uzewnętrznić swoje odczucia. Na indywidualne sesje arteterapii zaprasza SensArte Centrum Arteterapii, mieszczące się w Warszawie, przy ul. Solidarności 84 lok.9 (+48730140717). Zajęcia artystyczne angażują dziecięcą wyobraźnię, pomagają im uspokoić się i zrelaksować. Nierzadko pozwalają też najmłodszym poczuć się docenianym i zrozumianym.

Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa

Terapię poprzez sztukę można prowadzić zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Niezależnie jednak od wybranej formy, decydującym czynnikiem który zapewnić może jej powodzenie jest atmosfera, jaka panuje na zajęciach. Najważniejsze jest, aby dziecko czuło się swobodnie i bezpiecznie. Kluczowe jest zapewnienie komfortowych warunków, tak, by dziecko bez stresu mogło oddać się działalności artystycznej. Znane, bezpieczne środowisko pozwala pełniej wykorzystać zalety arteterapii i sprawia, że dzieci chętniej i częściej się uzewnętrzniają. Dlatego też terapia przez sztukę niesie szeroki zakres korzyści i może pomóc zarówno dzieciom z zaburzeniami rozwoju, jak i zdrowym.

Wzmacnianie więzi

Wiele rodziców, nawet jeśli nie do końca świadomie, wykorzystuje arteterapię w życiu codziennym. Może odbywać się to poprzez zachęcanie dziecka do dodatkowej działalności artystycznej, zarówno tej w formie zorganizowanej, jak i indywidualnie. Specjaliści zwracają również uwagę na to, że ważnym aspektem dla rozwoju dziecka jest także wkład włożony w wychowanie przez samych rodziców. Z pomocą przyjść może literatura, w której opisane są podstawowe zasady arteterapii. Zainteresowani opiekunowie mogą wykorzystać tę wiedzę i inspirować dzieci do aktywności plastycznej. Poza wyżej wymienionymi korzyściami, może to również wzmocnić kształtującą się więź między rodzicami i dziećmi.

Comments are closed.