Endoskop – zastosowanie i właściwości

Badanie endoskopowe, potocznie nazywane endoskopią ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie. Przede wszystkim jest ono wykorzystywane w celu diagnozowania chorób układu pokarmowego, jak również badań z zakresu laryngologii czy ortopedii.

Czym jest endoskopia?

Na tym etapie warto się zastanowić co to jest endoskop i jak wygląda samo badanie endoskopowe. Otóż, endoskopia polega na umieszczeniu we wnętrzu ciała pacjenta sondy endoskopu w postaci giętkiej rurki zakończonej światłowodem, co pozwala na oświetlenie wnętrza danego obszaru, jego obrazowanie na ekranie monitora, a następnie diagnozowanie. Badanie endoskopowe jest niezwykle pomocne, ponieważ pozwala na dokładną diagnozę obszarów trudnych do zobrazowania innymi dostępnymi technikami, jak choćby za pomocą ultrasonografii. Ponadto, w trakcie wykonywania endoskopii, możliwe jest pobieranie fragmentów tkanek do badań laboratoryjnych, co ma istotne znaczenie w diagnostyce między innymi nowotworów płuc, jelita grubego, żołądka, przełyku czy wrzodów żołądka.

Sprzęt medyczny wykorzystywany w endoskopii

Badanie endoskopowe jest dużym osiągnięciem medycyny, a w związku z jej ogromnym rozwojem nastąpił również gwałtowny postęp jeżeli chodzi o wykorzystywany w medycynie profesjonalny sprzęt medyczny. W chwili obecnej osiągnięcie sukcesu w działaniach terapeutycznych jest wypadkową wielu czynników, w tym oczywiście wiedzy, doświadczenia i fachowości lekarza, jak również możliwości technicznych, precyzji i niezawodności stosowanego przez niego sprzętu. Możliwości techniczne zapewnia najwyższej jakości sprzęt, natomiast jego niezawodność jest gwarantowana przez serwis bazujący na profesjonalizmie zatrudnionych specjalistów oraz realizacja napraw z wykorzystaniem wysokiej jakości części zapewniających wysoki poziom świadczonych usług. Wszystkie te wymagana spełnia serwis endoskopów Sonologistic Plus Sp.K.

Naprawa i serwis endoskopów Sonologistic Plus Sp.K.

Dystrybutor profesjonalnego sprzętu medycznego

Wspominana firma za cel stawia sobie spełnienie wszystkich potrzeb i wymagań zarówno aktualnych, jak i potencjalnych, nowych klientów. W tym celu firma opracowała unikalny proces obsługi placówek służby zdrowia mający na celu zapewnienie najwyżej jakości. Firma nie tylko aktywnie wspiera bieżącą działalność placówek medycznych ale również poszerza ją o nowe możliwości. Jest to możliwe dzięki elastyczności w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku. Zlokalizowany w Zamościu serwis endoskopów Sonologistic Plus Sp.K. od 2006 roku jest wyłącznym dystrybutorem firmy Micro-Tech Europe GMBH w zakresie między innymi akcesoriów endoskopowych oraz automatycznych myjni endoskopowych do szpitali i innych placówek medycznych na terenie całego kraju.
Potwierdzeniem spełnienia wymagań jakościowych jest posiadanie przez serwis endoskopów Sonologistic Plus Sp.K. certyfikatu ISO 13485 uprawniającego podmiot do usług serwisowych oraz napraw endoskopów giętkich oraz głowic USG. To gwarancja tego, że stosowane w trakcie prac serwisowych i naprawczych podzespoły spełniają założone wymagania w zakresie dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych.

Serwis endoskopów Sonologistic Plus Sp.K. zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta, gwarantując atrakcyjny system rabatowania, zachęcający do kontynuacji współpracy.

Comments are closed.