Usługi księgowe dla firm – kto może z nich skorzystać?

Biuro rachunkowe Krowodrza

Własna działalność gospodarcza to dla wielu osób spełnienie marzeń. Wiąże się ona jednak z licznymi obowiązkami. Należą do nich – między innymi – prowadzenie księgowości oraz obliczanie zobowiązań podatkowych. Niestety, przepisy prawne, regulujące związane z tym kwestie, bywają skomplikowane. Ich częste zmiany również nie ułatwiają życia przedsiębiorcom. W tej sytuacji wielu z nich decyduje się na powierzenie obowiązków w tym zakresie wyspecjalizowanym podmiotom – biurom rachunkowym. Jak wyglądają ich usługi? I kto najczęściej z nich korzysta? Nasz artykuł postara się odpowiedzieć na te pytania.

Jaki usługi świadczy biuro rachunkowe?

Wśród usług, najczęściej oferowanych przez biura rachunkowe, znajdziemy prowadzenie KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów) lub pełnej księgowości oraz wymaganych prawem ewidencji (na przykład wykazu środków trwałych czy ewidencji przebiegu pojazdu). Wiele podmiotów z tej branży oferuje również obsługę kadrowo-płacową, sporządzanie zestawień i raportów czy reprezentowanie przedsiębiorcy przed organem podatkowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dla osób, które dopiero planują założenie własnego przedsiębiorstwa, ciekawą opcją jest skorzystanie z pomocy podmiotu z tej branży przy dopełnianiu związanych z tym formalności.

Kto korzysta z usług biur rachunkowych?

Usługi, oferowane przez profesjonalne podmioty zajmujące się księgowością, są skierowane do przedsiębiorstw o różnej wielkości. Wśród klientów biur rachunkowych znajdują się więc zarówno przedsiębiorstwa jednoosobowe, jak i duże spółki kapitałowe. Dużą grupę stanowią również klienci, którzy dopiero planują otwarcie własnej firmy i poszukują fachowego doradztwa. Dotyczyć ono może zarówno samych procedur rejestracyjnych, jak i dostępnych form prawnych prowadzenia działalności czy wsparcia publicznego w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Warto również wspomnieć, że wśród klientów biur rachunkowych sporą grupę stanowią fundacje i stowarzyszenia.

Dlaczego warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Korzystanie z usług biura rachunkowego może być ciekawą opcja dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów. Dla niewielkich przedsiębiorstw może być to na przykład sposób na scedowanie części uciążliwych obowiązków na firmę zewnętrzną. Dzięki temu właściciel może skoncentrować się na prowadzeniu podstawowej działalności, bez konieczności przeznaczania czasu i środków na zdobywanie wiedzy, dotyczącej aktualnych przepisów. Dla większych firm korzystanie z usług tego typu może być natomiast bardziej opłacalne, niż ponoszenie nakładów związanych z tworzeniem własnych działów, zajmujących się księgowością lub obsługą kadrowo-płacową.

Comments are closed.